Privatumo politika

BENDRA INFORMACIJA

Sodyba “Alantos Žirgai” (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės www.alantoszirgai.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojai (toliau – Lankytojai). Visos išvardintos sąlygos yra taikomos kiekvieną kartą Lankytojui naudojantis Sodybos “Alantos Žirgai” kuriamu turiniu, įsigyjant paslaugą ar siunčiant užklausimą, nepriklausomai nuo to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) (toliau – Įrenginį) Lankytojas naudoja.

 

Laikoma, kad Lankytojas susipažįsta ir patvirtina savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, prisijungia prie Interneto svetainės ar įsigyja Internetinėje svetainėje parduodamą prekę ar paslaugą. Lankytojas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, nepatvirtina savo sutikimo ir paranda teisę lankytis Interneto svetainėje, prisijungti ir naudotis visomis ar bet kuria iš Interneto svetainėje teikiamų paslaugų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

 

Sodyba “Alantos Žirgai” šia privatumo politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Lankytojui norint pasiekti Duomenų valdytojo teikiamą turinį ar paslaugą Lankytojo naudojamu Įrenginiu.

 

Ši Politika netaikoma, kai Lankytojas naršo kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis lankydamasis Sodybos „Alantos Žirgai“ svetainėje.

 

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

 

DUOMENŲ VALDYTOJO REKVIZITAI:

Buveinės adresas: Utenos g. 9, Kazlų km., Alantos sen., 33311 Molėtų raj.

Tel.: +370 699 24377

El. p.: alantoszirgai@gmail.com

Giedrė Užubalė

Ne PVM mokėtojas

Duomenų valdytojo sąskaitos nr: LT247300010071206063 (Swedbank, AB)

 

KOKIA INFORMACIJA APIE LANKYTOJĄ YRA RENKAMA?

Tiesiogiai pateikiama informacija:

 • Vardas

 • Pavardė

 • Gimimo data

 • Elektroninis pašto adresas

 • Telefono numeris

INFORMACIJA, KAIP LANKYTOJAS NAUDOJA MŪSŲ SVETAINĘ:

Jeigu Lankytojas lankosi Duomenų valdytojo interneto svetainėje, Duomenų valdytojas, taip pat, renka informaciją, kuri atskleidžia įmonės teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistiką. Daugiau apie tai skiltyje „Slapukai“.

 

INFORMACIJA IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ:

Lankytojui prisijungiant per socialinių tinkle paskyras, tarkime “Facebook”, “Gmail” ir kt. gaunama informacija gali būti siejama su kita informacija, kurią mes gauname Lankytojui lankantis mūsų internetinėje svetainėje.

 

KITA MŪSŲ RENKAMA INFORMACIJA:

Informacija apie Lankytojo Įrenginį, apie Lankytojo apsilankymus ir naudojimąsi Interneto svetaine, įskaitant IP adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą;

Bet kokia kita informacija, kurią Lankytojas gali pateikti Duomenų valdytojui bet kuriuo metu, naudodamasis Duomenų valdytojo Interneto svetaine, teikiamomis paslaugomis.

 

LANKYTOJO TEISĖS:

Lankytojas, kuris sutiko su šios privatumo politikos sąlygomis, turi šias teises:

 • Žinoti bei būti informuotas apie jo tvarkomus asmens duomenis;

 • Susipažinti su duomenų tvarkymo politika;

 • Sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);

 • Nesutikti, kad lankytojo duomenys būtų tvarkomi ar naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą tiek, kiek jis susijęs su tiesiogine rinkodara.

KADA NAUDOJAME LANKYTOJO PATEIKTĄ INFORMACIJĄ?

Lankytojo pateikiama asmeninė informacija gali būti naudojama:

 • leidimui naudotis atokampis.lt svetaine bei joje teikiamomis paslaugomis.

 • tiesioginės rinkodaros tikslais, su Lankytojo sutikimu (naujienlaiškių siuntimas, individualių skelbimų siuntimas pranešantis apie akcijas bei specialius pasiūlymus, apklausų organizavimui, siekiant sužinoti nuomonę apie teikiamas paslaugas)*

 • tiesioginės rinkodaros ikslais – profiliavimu, siekiant Lankytojui pasiūlyti individualiai pritaikytus pasiūlymus bei paslaugas.*

 • sąskaitų-faktūrų bei ataskaitų siuntimo tikslais;

 • paslaugos (pirkinių krepšelio) apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją;

 • analizuojant kiek ir kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetes paslaugas, siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei turinį.

 • Lankytojas turi teisę, bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti savo duomenis rinkodaros tikslais.

KAM ATSKLEIDŽIAME LANKYTOJO INFORMACIJĄ?

 • Įsipareigojame neperduoti Lankytojo asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus:

 • Jei lankytojas sutinka atskleisti savo asmeninius duomenis ir apie tai patvirtina raštu.

 • Teikiant paslaugas – mūsų partneriams, užsisakant paslaugas. Paslaugų tiekėjams Duomenų valdytojas suteiks tik tiek Lankytojo asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką

 

KIEK LAIKO SAUGOMI LANKYTOJO DUOMENYS?

Sodyba „Alantos Žirgai“ saugo Lankytojo asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Sodybos „Alantos Žirgai“ teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Teikiant elektronines paslaugas, Sodyba „Alantos Žirgai“ tvarko srauto duomenis tik tiek, kiek reikalinga užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

 

TREČIOSIOMS ŠALIMS PATEIKIAMA INFORMACIJA

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti ir reklaminiai pranešimai, nuorodos į trečiųjų šalių svetaines bei jų paslaugas – duomenų valdytojas to nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kuria surinko trečiosios šalys, saugą bei privatumą. Lankytojas turi perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojasi.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

 • Privatumo Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

 • Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Lankytojas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis, bei patvirtina savo sutikimą, laikoma, kad Lankytojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.

 • Ši Politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per 2 (dvejus) metus ir, esant poreikiui, atnaujinama. 

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

Telefonu: +370 699 24377

El. paštu: alantoszirgai@gmail.com

 

 SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Lankantis duomenų valdytojo svetainėje, Lankytojui turi būti pateiktas turinys, atitinkantis jo poreikius. Šiam procesui reikalingi slapukai (angl. cookies) – informacijos elementai, kurie automatiškai išsaugo Lankytojo duomenis, naršant duomenų valdytojo svetainėje. Jie padeda išsaugoti lankymosi puslapyje istoriją, pritaikyti tai pagal turinį, taip pat, leidžia stebėti lankymosi internetinėje svetainėje trukmę, rinkti statistinę informaciją apie lankytojų skaičių bei prižiūrėti sklandų svetainės darbą.

Siekdama analizuoti naudojimąsi Interneto svetaine, Sodyba „Alantos Žirgai“ naudojasi Google Analytics ir kitais panašaus pobūdžio įrankiais. Šie įrankiai generuoja statistikos ir kitą informaciją apie Interneto svetainės naudojimą pagal slapukus, kurie yra saugomi vartotojų kompiuteriuose. Informacija, surinkta apie apsilankymus Interneto svetainėje, yra naudojama ataskaitų apie Interneto svetainės naudojimą kūrimui.